Olur İlçesi Haberleri

Olur İlçesi Haberleri

Olur Kaymakamı olarak görev yaparken İçişleri Bakanlığı'nın Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle, Darğeçit ilçesine tayini çıkan Kaymakam Doğan KEMELEK, Belediye Başkanımız Sıddık DEMİRCAN'a veda ziyaretinde bulundu.

Başkan, Kaymakam Doğan KEMELEK'e başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı Olur halkı adına teşekkür etti.

Sayın Doğan KEMELEK'e, yeni görev yerinde başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

Olur İlçesi Haberleri

T.C.

OLUR KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

2019/2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK DERS KARŞILIĞI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU KILAVUZU

 

 

AĞUSTOS 2019

 

BAŞVURU SÜRESİ

29/08/2019 tarihinde saat 08.00 de başlayıp 03/09/02019 tarihinde sona erecektir.

GÖREVLENDİRME SÜRESİ

İhtiyaç duyulduğunda bu kılavuzdaki esaslara göre yapılabilecektir.

 

1. İLGİLİ MEVZUAT:

 

a) Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karar.

b) Talim ve Terbiye Kurulunun 9 No'lu Kararı.

c) 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu.

d) Milli Eğitim Bakanlığı Norm Kadro Yönetmeliği.

e) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. ve 176. Maddesi.

f) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün 29/03/2011 tarihli ve 1985 sayılı 2011/43 No'lu Genelgesi.

g) Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokulu Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkındaki 439 Sayılı Kanunu'nun 8.Maddesi.

h) 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu.

 

2. GENEL AÇIKLAMALAR:

 

1. Bu kılavuz 2019-2020 öğretim yılında ders ücreti karşılığı ücretli öğretmenlik için başvuru ve yerleştirmelere ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacı ile oluşturulmuştur.

 

2. Üniversitelerin öğretmenlik mesleği ile ilgili lisans programlarından mezun olanların başvuruları ile din kültürü ve ahlak bilgisi, meslek dersleri ve okul öncesi branşlarında önlisans programlardan mezun olanların başvuruları kabul edilecektir.

 

3. Bu kılavuzda yapılan açıklamalara ek olarak oluşabilecek değişiklikler ile uygulamalara yönelik açıklamalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Web internet adresinden yayınlanacaktır.

 

4. Başvuru Süresi; 29 Ağustos 2019 tarihinde başlayıp 03 Eylül 2019 mesai bitimine kadar yapılacak başvurular, her alanda, birinci sıralama adıyla kılavuzdaki esaslara göre sıralanacaktır. Herhangi bir alanda bu sıralamadaki tüm başvurular bitinceye kadar ikinci sıralama yapılmayacaktır. Ancak ihtiyaç oluşan alanla sınırlı olmak üzere ikinci bir sıralama yapılacaktır.

 

5. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ücretli öğretmenlik görevlendirmesi başvuru onay sürecinde kılavuzda belirtilen şartlar dışında oluşabilecek öğretmen ihtiyacını karşılamada İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz yetkilidir.

 

6. Başvurular,ÖNCELİKLE E DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR

(SİSTEM 2019/2020 ÖĞRETİM YILI İÇİN AÇILMAMIŞ İSE ELDEN EVRAK TESLİMİ İLE BAŞVURU YAPILACAKTIR.) 

daha sonra ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfasında örneği bulunan dilekçe örneği ve eklerinin teslimi ile yapılacaktır.

   

3. 2019-2020 ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL ŞARTLAR:

 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4.FETÖ/PDY Terör örgütüne ait özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapmakta iken Lisansları iptal edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Lisansları iptal edildiği halde eksik ve yanlış beyan vererek ücretli öğretmen olarak görevlendirilenlerin tespit edilmesi halinde görevlerine son verilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

5. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

6. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.

 - Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği tecil edilmiş olmak.

7. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

9. Emekli olan tüm branş ve sınıf öğretmenleri ders ücreti karşılığı öğretmenlik müracaatında bulunabileceklerdir.

10. Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi yabancı dil (almanca, fransızca, ingilizce),rehberlik ve sınıf öğretmenliği alanlarına başvuruda bulunacak adaylar KPSSP121 puan türünden sıralama yapılacaktır.

11. Yukarıda sayılan alanlar dışındaki diğer alanlara atanacaklar KPSSP10 puan türünde, öğretmenlik mezunu dışındaki diğer mezunlar ilgili puan türünde sıralama yapılacaktır.

12. Başvuran tüm adayların Güvenlik Soruşturmaları yapılacaktır. Güvenlik Soruşturmasında sorun adaylar hiçbir şekilde göreve başlatılmayacaktır.

13. Ön Lisans mezunu olan adaylardan sadece bölümü Çocuk Gelişimi ve İlahiyat olanların başvurusu kabul edilecektir. 

 

 4. BAŞVURU İŞLEMİNİN YAPILMASI:

 

 1- Başvurular  önce e-devlet üzerinden ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz internet sayfasında örneği bulunan dilekçe ile yapılacaktır.

2- Görevlendirme bilgileri dilekçeye yazılan telefonlara yapılacaktır. Bu sebeple telefon numaralarının kesinlikle doğru yazılması gereklidir.

 3- Başvuruda bulunan adaylar, başvuruda istenen evrakları eksiksiz olarak başvuru dilekçesine ekleyerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Şubesine teslim etmeleri gerekmektedir. Sadece e-devlet üzerinden yapılan başvurular evrak teslim edilmez ise dikkate alınmayacaktır.

 

 5. GÖREVLENDİRMELERDE ÖNCELİK DURUMU:

 

 1. Görevlendirmelerde öncelik adayların aşağıda belirtilen öncelik sırası aşağıdaki gibidir.

 2. Sınıf öğretmenliği için öncelik sırası:

 * Eğitim Fakültelerinin sınıf öğretmenliği bölümü mezunları

 * Eğitim Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar

 * Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından sınıf öğretmenliği sertifikası olanlar

 * Eğitim Fakültelerinin diğer bölümlerinden mezun olanlar

 * Diğer fakültelerden mezun olup formasyon almış olanlar

 3. Branş öğretmenlikleri için öncelik sırası:

 * Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olanlar

 * Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunlarından tezsiz yüksek lisansı olanlar

 * Fen Edebiyat Fakültesinin ilgili bölüm mezunları

 * Fen Edebiyat Fakültesinin diğer alanlarından mezun olanlar.

 4. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Meslek Dersleri alanlarında lisans mezunu olmadığı/kalmadığı zaman önlisans mezunu adaylara görev verilebilir.

 5. Okul Öncesi öğretmenliği için öncelik sırası :

 * Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararına göre, okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, ataması yapılamamış öğretmenlerden, yüksek lisans belgesi/diploması olanlar (KPSS puan üstünlüğüne göre)

 * Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararına göre, okul öncesi öğretmenliğine kaynak teşkil eden yüksek öğretim programlarından mezun, (Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mezunları dâhil) ataması yapılamamış öğretmenlerden, lisans belgesi/diploması olanlar KPSS puan üstünlüğüne göre)

 * Üniversitelerin Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunları

 * Üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği veya çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ön lisans mezunları

 * Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü, Meslek Yüksekokulu Hemşirelik ve Bakım Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ön lisans mezunları

 * Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği Bölümünde okuyup ön lisans mezunu olduğunu belgelendirenler

 * Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi mezunu olup, herhangi bir alanda yüksek okul mezunu olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar

 * Halen ilköğretim okullarında görevli norm kadro fazlası sınıf öğretmenleri ile sınıf öğretmenliği alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar

 * Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarih ve 9 sayılı kararında yer alan alanlardan mezun olup atanamamış olanlardan, MEB Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü'nün 14/10/2009 tarih ve 2975 sayılı yazısı gereği düzenlenen seminer programını (60 saat) başarı ile tamamlayanlar.

 

6.İSTENECEK EVRAKLAR:

 

a) Diploma/Mezuniyet Belgesi/Çıkış

b)Pedagojik formasyon veya yüksek lisans belgesi (Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları İçin Varsa)

c) Nüfus cüzdanın fotokopisi

d) Varsa kurs, seminer belgesi

e) KPSS Sonuç Belgesi (Varsa)

f) 60 Saatlik Okul Öncesi Seminer Belgesinin Fotokopisi.

g) Adli Sicil Kaydı (Görevlendirme yapılırken)

h) Sağlık Raporu (Görevlendirme yapılırken)

ı) iki adet fotograf

i) Aile Nüfus Kayıt Örneği (Evli Adaylar İçin)

j) Başvuru Formu (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnternet sayfasından alınacaktır.

 

7. GÖREVLENDİRMELERİN YAPILMASINA DAİR ESASLAR:

 

* Görevlendirmeler, Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların belirttikleri ihtiyaçlara göre yapılacaktır.

 * Evraklarını tamamlayan adayların görevlendirme onayı alınarak SGK girişinin yapılmasının ardından okul/kurumdaki görevine başlatılması sağlanacaktır.

 * Yerine kadrolu atama yapıldığı ya da görevlendirildiği kurumda ilgili alanda ihtiyaç kalmaması gibi adayın kendisinden kaynaklanmayan sebeplerle görevi sona eren adaya, talep etmesi halinde başka kurumlarda ihtiyaç bulunduğunda öncelik tanınacaktır.

 * Okul Müdürlüğünce eğitim-öğretim yılı içerisinde öğretmenlik mesleğinde yetersiz olduğu tespit edilenlerin görevlendirmeleri hemen iptal edilecek bir daha müdürlüğümüzce görevlendirme yapılmayacaktır.

* Başvuru koşullarını taşıyan ve görevlendirme talebinde bulunan ücretli öğretmen adayları, oluşan ihtiyaca binaen okullarımızda görevlendirilecektir. Ücretli öğretmenlerimiz onay alınmadan önce ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze Davet edilerek açık olan kurumda çalışmak isteyip istemediği sorulacaktır. Ücretli öğretmen adayı teklif edilen okul ve görevi her ne sebeple kabul etmez ise hakkından vazgeçmiş sayılıp sıradaki aday görevlendirilir.

 * Ücretli öğretmenlik görevlendirmesi 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacaktır. Bu süre dolmadan mazeretsiz olarak görevden ayrılanlar bir sonraki 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için yapılacak başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Kaynak : Olur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Başvuru : Olur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Olur İlçesi Haberleri

Sevgili gönül dostlarım bir yörenin veya bölgenin kalkınması yörenin öz değerlerini ve doğa varlıklarını etkin kullanma ile olur.
Yöremizde dağcıların tırmanacağı dağımız, yayla turizmi için yaylalarımız ve mağara turizmini geliştirmek için mağaramız var.
Örneğin Gümüşhane'nin Karaca Mağarası gibi.
Tamda bu noktada yöresel turizmi geliştirme adına Yıldızkaya Mağarasına Belediye başkanımız ve sayın Vali mizle beraber gittik.
Ne mi gördük. Tek kelime ile hayal kırıklığı na uğradık.
Çünkü daha önce üniversite hocalarının yapmış olduğu araştırma ve inceleme neticesinde elde ettikleri görüntülerin esemesi yoktu.
Ancak 2-3 bin yılda oluşabilen sarkıt ve dikitler yoktu.
Belki de bir hiç uğruna bu güzel doğa varlığı kırılmış.
Tabi ki yazık insan üzülüyor.
Hem kendi varlıklarımızı yok ediyoruz, hem de yapılan hizmetlere öğrenci mi var, nüfus mu kaldı diyerek tepki gösteriliyor.
Sizinde bu duruma üzüleceğinizi düşünerek bende üzülüyorum.
Yinede yorumu size bırakıyorum.
Selamlar sevgiler.

Erzurum Olurlular Dernek Başkanı.

 

Olur İlçesi Haberleri

Doğu Anadolu Projesi (DAP) Okuma Kültürünü Geliştirme Projesi(OKUGEP) kapsamında 2018 yılında Olur Kaymakamlığı ile Olur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü semt kütüphanesi proje başvurusunda bulunuldu. Projenin onayından sonra yapımına başlanılan proje hayata geçirildi, Olur ilçesi modern bir gençlik merkezine kavuştu.

Proje 2019 yılında Olur İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı binası kullanılmayan bir okul binasının Olur Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi ve DAP İdaresi Başkanlığı’nca 290 bin TL desteklenmesi sonucu Olur Semt Kütüphanesi Projesi gerçekleştirildi.

Semt kütüphanesi açılışında konuşan Olur Kaymakamı Doğan Kemelek, “Yaklaşık bir buçuk yıl önce ilçemizde yaşayan çocuklara ve gençlere yönelik gerçekleştirdiğimiz ihtiyaç analizi anketlerinde bölgemizde yaşayan insanların Sosyal Kültürel ve sportif imkanlardan kısıtlı olmasından şikayetçi olduklarını tesbit etmiştik. İlçemizin il merkezine uzak olması coğrafi ve iklimsel dezavantajını da hesaba katıldığında bu eksikliği Erzurum imkanlarında kapatmak pekte mümkün gözükmüyordu. Bunları da göz önüne alarak proje ekimizle beraber Doğu Anadolu Projesi(DAP) bölge idaresi başkanlığı okuma kültürünü geliştirme kapsamında semt kütüphanesi baş burumuzu yaptık. Projemiz DAP tarafından kabul edildi. Semt kütüphanesi olarak başladığımız 290 bin liralık proje hayırsever işadamlarının destekleri ile robotik kotlama ve sistem sınıfı, cep sinema salonu, Fitness salonu, iç mekan çocuk oyun alanı, eğitim sınıfı ve modern bir cafe eklenerek 700 bin lirayı geçen büyük bir proje oluştu” dedi.

Proje kapsamında ayrıca hayırsever destekleriyle de binanın inşaat yapımı, onarımı işleri, robotik kodlama sınıfı, sistem atölyesi ve ilçe belediyesince eğitim sınıfı yapıldı.

Açılış törenine Olur Kaymakamı Doğan Kemelek Olur Belediye Başkanı Sıddık Demircan siyasi parti temsilcileri Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Olur Kaymakamı Kemelek, hayırsever işadamlarına yapmış olduğu desteklerden dolay birer plaket verdi. Tören sonunda cep sinemasında protokol Olur’un tanıtım filmini izlediler.