Adı SOYADI : Mikail ARSLAN
Doğum Yeri ve Tarihi : Olur – 03/08/1971
Medeni Durumu : Evli
Yazısma Adresi, Tel., e-posta : BAÜ.Susurluk M.Y.O. – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Akademik Ünvanı ve Anabilim Dalı : Yrd.Doç.Dr.
Eğitimi :
Lisans :
Y.Lisans: Yüzüncü Yıl Üniv.Veteriner fakültesi
Doktora : Yüzüncü Yıl Üniv.Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Mesleki Tecrübe ve Akademik Đlerleme
Yıl, Ay, Yer, Unvan, Görev
Yüzüncü Yıl Üniv.Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ars.Gör.1993-1997
Yüzüncü Yıl Üniv.Veteriner Fak. Ars.Gör.1997-2001
Balıkesir Üniv.Susurluk Meslek Yüksekokulu Yrd.Doç.Dr. 2002
Balıkesir Üniv.Susurluk Meslek Yüksekokulu Müdür 2003-2005