1959  yılında Olur’da doğdu. Narman Ziraat Meslek Lisesi’nden mezun oldu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü  ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Ziraat Teknisyeni olarak başladığı kamu görevine öğretmen ve idareci olarak devam etti. Olur Sağlık Meslek Lise'sinde Müdür görevi yapan Işık halen Erzurum’da serbest avukatlık yapmaktadır. Çeşitli derneklerin kurculuğu ve yöneticiliğinde bulundu. Anayasa, hukuk, milli kültür, dil ve edebiyat, ülke ve Erzurum meseleleri üzerine yazılar yazdı, seminer ve konferanslar verdi.