Halkımızın geçimi genellikle tarıma dayalı hayvancılık, meyvecilik, ormancılık ve küçük el sanatlarından temin edilmektedir. İlçemizin tarımsal açıdan arazi varlığı aşağıya çıkarılmıştır.

İlçemiz ve köylerinde toplam 51174 dekar alanı sulu tarım 58756 dekar alanda ise kuru tarım yapılmakta olup toplam 109.930 dekar işlenen kültür arazisi mevcuttur. İlçe genelinde 12.657 Büyük baş, 6402 adet küçük baş hayvan mevcuttur.İlçemizde halkın geçiminde büyük yer tutan arıcılık teknik usullerle yapılmakta olup, 7500 adet fenli kovan mevcuttur. İlçemiz iklim ve coğrafi konum olarak Doğu Karadeniz bölgesinde yer aldığından oldukça farklı bitki çeşitliliğine bağlıdır.Buna paralel olarak üretilen ballarda anzer balını aratmayacak aroma kimyasal özelliğe sahiptir.